Viestintäalan tutkinnon yhteinen ydinosaaminen eli PEREHDYTTÄMINEN

27 Maa

Koskapa opintokokonaisuuksista tulee löytyä  työelämävastaavutta voisi ydinosaaminen olla perehdyttämistä viestintäalaan. Sisältöinä mm.

-Tietotekniikka ja tiedonhallinta (tietokoneen käyttö); Toimisto-ohjelmat ja alalla käytettävät graafiset ohjelmistot(vektori, pikseli, taitto), tekijänoikeudet, tietoturva.

-Mediakulttuurin tuntemus

-Tutustuminen viestintäalaan; esimerkkiprosessi, projektinhallinnan perusteet ja yrittäjämäinen toiminta.

-Visuaalisen ilmaisun perusteet viestintäalalla (typografia, kuvan ja tekstin sommittelu, värit)

-Kestäväkehitys koko viestintäalaa koskien

-Työelämän pelisäännöt, vuorovaikutustaidot. työturvallisuus

-Ammattienglanti

-Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

Mainokset

Työryhmätoiminta

8 Maa

Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa.  Aluksi tulisi pohtia sitä, millainen on yhteinen pakollinen osuus viestinnänalan tutkinnossa. Mitä yhteistä nyt on ja mitä voidaan uudelta viestinnän alan tutkinnon ”perusosaamiselta” vaatia. Nykyisistä tutkinnoista laajin yhteinen osuus on AV puolella.

Hankeeseen on nimetty ohjausryhmä

9 Hel

Hankeen ohjausryhmään on Heltechin rehtori Antti Virtanen nimennyt seuraavat henkilöt

Leena Linnosaari
Ohjausryhmän PJ
Apulaisrehtori
Heltech, Käpylän koulutusyksikkö

Kati Lounema
Yli-insinööri
Opetushallitus

Susu Toivonen
Henkilöstöpäällikkö
Blue Media Staff Oy
http://www.bluemedia.fi/ 

Harri Hirvonen
Ohjausryhmän VPJ
Pääsihteeri
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
www.skjl.fi/ 

Mika Laitinen
Toimitusjohtaja
Aste Helsinki
www.astehelsinki.fi

Ari Muhonen
koulutusasiantuntija, Media- ja painotuotanto
AEL

Ville Grönroos
AV-viestinnän opettaja
Koulutuskeskus Salpaus

Katri Vuorijärvi-Rautiola
Lehtori, painoviestintä
Tampereen ammattiopisto
Aikuiskoulutus

Inka Happo
Graafisen suunnittelun opettaja
Koulutuskeskus Salpaus

Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke VAK-hanke käynnistyi!

11 Tam

Hankkeeseen kuuluu painoviestintä, kuvallinen ilmaisu ja audiovisuaalinen viestintä.

Toimijoina: Heltech, Koulutuskeskus Salpaus, AEL , Tampereen ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia,

Turun ammatti-instituutti , Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Porvoon ammattiopisto AMISTO

Hankkeen tavoitteina on:

-selvittää viestintäalojen koulutuksen kehittämistarpeita sekä päällekkäisyyttä ja erityispiirteitä. Hankkeessa kartoitetaan yhteinen osaaminen, jota voi hyödyntää useissa tutkinnoissa.

-muodostaa verkosto viestintäalan opintojen kehittämiseen, siten että viestintäalan tutkintojen vastaavuutta voidaan tarkastella vuosittan. Verkosto koostuu työelämän edustajista, liittojen edustajista, opiskelijaedustajista ja oppilaitosten edustajista. Verkosto huomio työelämästä tulleet palautteet ja aloitteet.

-muodostaa malli viestintäalojen tutkintojen osista laaja-alaisina tutkintoina. Tutkintotyyppien, tutkintojen ja tutkinnon osien tulee vastata keskeisiin työelämän osaamistarpeisiin. Esittää malli klusteriopintoihin.

-rakentaa selkeä tutkintopolku viestintäalalla, siten että se palvelee työelämän tarpeita ja luo syventäviä ja monipuolistavia jatkumoja

-hankkeessa tarkastellaan valtakunnallista viestintäalojen koulutuksen nykyistä tilaa ja realistista visiota hankkeen esittämien tutkintojen toteuttamisesta.